Nanebevzetí Panny Marie

Když se zamýšlíme nad dnešní slavností Nanebevzetí Panny Marie, co nám dnešní svatek připomíná?

Slovo “nanebevzetí” vyjadřuje, že je zde Někdo, kdo člověka pozvedá k nebi, kdo člověka bere k sobě. Je to Boží dar, Boží působení. Do nebe nikdo nedojde vlastní silou. Je spousta jiných míst, kam se můžeme dostat pěšky, autem či letadlem, ale do nebe to lidskými prostředky nejde. Nutí nás to k určité pokoře, ale zároveň je to důvod k naději. K pokoře, protože je to nad naše síly. A k naději, protože přestože je to nad naše síly, tak to není nemožné, protože můžeme doufat v Boží pomoc. Nanebevzetí Panny Marie nám ukazuje, že Bůh má nejen moc vzít člověka od nebe, ale že to také skutečně chce. To je od začátku Boží plán, abychom byli v Jeho blízkosti. Co dnes oslavujeme u Panny Marie, to v budoucnu Bůh chystá také pro nás.

Samozřejmě bez naší spolupráce to nejde, naše úsilí není zbytečné. Pěkně to vyjadřuje jeden obraz: Bůh k nám natahuje svoji mocnou ruku, aby nás vzal do nebe, ale z naší strany je třeba se této nabízené ruky chopit. Svým úsilím se Boha držíme a ono “vyzdvižení” je dílo Boží.

Panna Maria. Ona je dokonalá ve svatosti. Někdo by si řekl, že pro ni to bylo snadné, když ji Bůh od začátku naplňuje svojí milostí a Duchem svatým. Ale my jsme přece ve křtu dostali stejný dar a také nám Bůh pomáhá svojí milostí. Maria to neměla lehčí. Spíše naopak. Její zvláštní dar milosti od Boha je dar výjimečného životního poslání. Kdo má trochu zkušenost s duchovním životem, tak ví, že zvláštní poslání doprovází zvlášní Boží milost, ale také větší těžkosti a nároky. Když se člověku podaří toto zvlášní poslání naplnit, tak pak jeho svatost více září a je nepřehlédnutelná, ale stojí ho to také mnohem více obětí a zkoušek. Mariina svatost září výjimečným způsobem. Pro nás je většinou dostatečně těžkou zkouškou žít svatě i jen náš obyčejný život, život otce, život matky, život obyčejného věřícího. Pannu Marii prosíme o přímluvu, abychom dokázali naplnit poslání svých životů.

Dnešní slavnost nám také pomáhá jinak vidět skutečnost smrti. Smrt už není pouze koncem pozemského života, ale je zároveň vstupem do dokonalejšího života s Bohem. Panna Maria je nám vzorem, jak správně projít branou smrti. Jednoduše řečeno: Kdo si je s Bohem blízký v tomto životě, ten bude v blízkosti Boží také ve chvíli smrti a celou věčnost. Kéž bychom na přímluvu Panny Marie dokázali vnímat a vítat Boží přítomnost v našich životech.

Kéž by nám dnešní slavnost pomohla vidět až za hranici smrti, abychom zahlédli to, co pro nás Bůh v budoucnu chystá a na co se můžeme těšit. Nanebevzetí Panny Marie je příslibem toho, co si Bůh přeje i pro nás.

Kázání: 15.8. Nanebevzetí Panny Marie