Druhá cesta ke svatosti

Kázání: 7. neděle v mezidobí, cyklus A, Lv 19,1-2.17-18, 1 Kor 3,16-23, Mt 5,38-48 (nahrávky) 1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (12 minut) 2 – 9:00 – Druhá cesta ke svatosti (16 minut) 3 – 10:30 – Druhá cesta ke svatosti (14 minut) 4 – 18:30 – Druhá cesta ke svatosti (14 minut)