Křest Janův a křest náš

Kázání: Svátek Křtu Páně, cyklus C, Lk 3,15-16.21-22 (nahrávky) 1, 2, 3 – Křest Janův a křest náš (16 a 15 a 11 minut) Pro děti – Neviditelné a nezrušitelné znamení (6 minut)