Něco mnohem lepšího je před námi

Kázání: 2. adventní neděle, cyklus B, Iz 40,1-5.9-11, 2 Petr 3,8-14, Mk 1,1-8 (nahrávky) 1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (7 minut) 2 – 7:30 – Něco mnohem lepšího je před námi (9 minut) 3 – 8:45 – Něco mnohem lepšího je před námi (10 minut)