Svatodušní vigilie 2016

Kázání, promluva a adorace (nahrávky) 1 – Kázání při mši svaté Jl 3,1-5, Řím 8,22-27, Jan 7,37-39 (12 minut) 2 – Promluva k biblickému textu Ex 19,3-8a.16-20b (7 minut) 3 – Závěrečná eucharistická adorace (40 minut)

Čiňme pokání také jako společenství

Kázání: Popeleční středa, Jl 2,12-18, 2 Kor 5,20-6,2, Mt 6,1-6.16-18 (nahrávky) 1 – 8:00 – Kázání: Spíše jako komentář ke čtením (14 minut) 2 – 18:00 – Kázání: Čiňme pokání také jako společenství (14 minut)