Je naším úkolem hlásat evangelium

Kázání: 14. neděle v liturgickém mezidobí, cyklus C, Iz 66,10-14c, Gal 6,14-18, Lk 10,1-12.17-20 (nahrávky) 1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut) 2 – 7:30 – Je naším úkolem hlásat evangelium (13 minut) 3 – 8:45 – Je naším úkolem hlásat evangelium (12 minut)