Důležitost vděčnosti

Kázání: 26. neděle v mezidobí, cyklus B, Nm 11,25-29, Jak 5,1-6, Mk 9,38-43.45.47-48 (nahrávky) 1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (13 minut) 2 – 7:30 – Důležitost vděčnosti (16 minut) 3 – 8:45 – Důležitost vděčnosti (15 minut)