Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Slavíme Vánoce

Navazující kázání: Slavnost Narození Páně - V noci a ve dne (nahrávky 19 a 15 a 10 a 16 minut)

0

Začínáme slavit Vánoce

Kázání: Slavnost Narození Páně, vigilie pro děti (nahrávka 17 minut)

0

Život po smrti pokračuje

Kázání při pohřbu (nahrávka 8 minut)

0

Víru ukázat je také důležité

Kázání: Úterý 33. týdne mezidobí, cyklus 1, 2 Mak 6,18-31, Lk 19,1-10 (nahrávka 8 minut)

0

Význam správného oslovení

Kázání: Pondělí 33. týdne mezidobí, Lk 18,35-43 (nahrávka 10 minut)

0

Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť

Kázání: 33. neděle mezidobí, cyklus B, Žid 10,11-14.18 (nahrávka 13 minut)

0

Vy jste Boží chrám

Kázání: Slavnost Vyročí posvěcení kostela, Ez 47,1-2.8-9.12, 1 Kor 3,9c-11.16-17, Jan 2,13-22 (nahrávka 14 minut)

0

Jako v době Noemově

Kázání: Pátek 32. týdne mezidobí, Lk 17,26-37 (nahrávka 11 minut)

0

Proč je moudrost nejvíc

Kázání: Čtvrtek 32. týdne mezidobí, cyklus 1, Mdr 7,22-8,1 (nahrávka 8 minut)

0

Modlíme se k Bohu

Kázání přípravy dětí na první svaté přijímání (nahrávka 16 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS