Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Páteční adorační služby

Pro farníky v Rožnově: Odkaz na rozpis adoračních služeb, do kterého se můžete zapsat...

Duchovní obnovy

Příší obnova bude 17. - 19. listopadu 2023. Seznam minulých duchovních obnov a plakátek listopadové obnovy.

Duchovní obnova: Služebníci oltáře

Texty duchovní obnovy pro kostelníky a akolyty z března 2023.

Svátost biřmování

Svátost biřmování a příprava na přijetí této svátosti ve farnostech Rožnov pod Radhoštěm a Hutisko.

Neděle vzkříšení

Kázání o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně:

Kristus vstal z mrtvých

Kázání: Velikonoční vigilie (nahrávka 17 minut)

Jak prožíváme Velikonoce

Kázání: Velký pátek (nahrávka 15 minut)

Kristus jde s námi

Křížová cesta na Velký pátek (nahrávka 58 minut)

V Getsemanské zahradě

Adorace na Zelený čtvrtek (nahrávka 16 minut)

Symbol, který je skutečností

Kázání: Zelený čtvrtek (nahrávka 24 minut)

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS