Nelpěl na sobě

Kázání: Květná neděle, cyklus B, Flp 2,6-11, Mk 14,1-15,47 (nahrávky) 1 – 18:30 – Vyjevují se charaktery lidí (5 minut) 2 – 9:00 – Nelpěl na sobě (5 minut) 3 – 10:30 – Nelpěl na sobě (4 minuty) 4 – 10:30 Pro děti: Trpěl nespravedlivě (3 minuty) 5 – 18:30 – Nelpěl na sobě (4 minuty)

Dokázat žít v nedostatku i hojnosti

Kázání: 28. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 25,6-10a, Flp 4,12-14.19-20, Mt 22,1-14 (nahrávky) 1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (7 minut) 2 – 7:30 – Dokázat žít v nedostatku i hojnosti (11 minut) 3 – 8:45 – Dokázat žít v nedostatku i hojnosti (11 minut)

Děkovat za nevyslyšené prosby?

Kázání: 27. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 5,1-7, Flp 4,6-9, Mt 21,33-43 (nahrávky) 1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut) 2 – 9:00 – Děkovat za nevyslyšené prosby? (12 minut) 3 – 10:30 – Děkovat za nevyslyšené prosby? (9 minut) 4 – 10:30 – Pro děti: Práce na vinici (7 minut)