Dokázat žít v nedostatku i hojnosti

Kázání: 28. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 25,6-10a, Flp 4,12-14.19-20, Mt 22,1-14 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (7 minut)

2 – 7:30 – Dokázat žít v nedostatku i hojnosti (11 minut)

3 – 8:45 – Dokázat žít v nedostatku i hojnosti (11 minut)