Je naším úkolem hlásat evangelium

Kázání: 14. neděle v liturgickém mezidobí, cyklus C, Iz 66,10-14c, Gal 6,14-18, Lk 10,1-12.17-20 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – 7:30 – Je naším úkolem hlásat evangelium (13 minut)

3 – 8:45 – Je naším úkolem hlásat evangelium (12 minut)