Abychom poznali Boha a On nás

Kázání: 2. neděle adventní, cyklus B, Iz 40,1-5.9-11, 2 Petr 3,8-14, Mk 1,1-8 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – Neděle 9:00 – Abychom poznali Boha a On nás (18 minut)

3 – Neděle 18:30 – Abychom poznali Boha a On nás (12 minut)