Velikonoční triduum 2014

Kázání: Zelený čtvrtek, mše na památku Večeře Páně, Jan 13,1-15 (nahrávka, 20 minut)

Křížová cesta na Velký pátek odpoledne (nahrávka, 62 minut)

Kázání: Velkopáteční obřady, Jan 18,1 – 19,42 (nahrávka, 13 minut)

Kázání: Velikonoční vigilie (nahrávka, 26 minut)

Udělování křtů o vigilii (nahrávka, 6 minut)

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1, neděle 9:00, Co znamená vzkříšení (nahrávka, 15 minut)

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2, neděle 10:30, Co znamená vzkříšení (nahrávka, 10 minut)

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 3, neděle 18:30, Emauzští učedníci Lk 24,13-35 (nahrávka, 13 minut)