Setkání pro evangelizaci 4

Téma: Čtyři rozměry života farnosti

Na čtvrtém setkání ve středu 12. listopadu 2014 se nás sešlo na faře 14. Materiály a nahrávka přednášky jsou zde ke stažení.

V diskuzi zaznělo:
1.Prodejna s knihovnou by mohla být také místem k setkávání.
2.Udělat plakátek s výzvou, aby farníci mohli anonymně napsat a vzadu v kostele odevzdat své zkušenosti s životem víry.

Příští setkání bude v pondělí 8. prosince 2014. Začneme v 18:00 mší svatou v kostele sv. Vavřince a pak budeme pokračovat asi od 19:00 v sále na faře. K modlitbě a na setkání jsou všichni zváni.

Ctyri_rozmery_zivota_farnosti.pdf

https://pavelhofirek.cz/novy/wp-content/uploads/Kruh_zivota_farnosti_B.jpg
https://pavelhofirek.cz/novy/wp-content/uploads/Ctyri_rozmery_zivota_farnosti.pdf