Pomáhat lidem v nouzi

Kázání: Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A, Ez 34,11-12,15-17, Mt 25,31-46 (nahrávky)

1 – Neděle 9:00 – Pomáhat lidem v nouzi (18 minut)

2 – Neděle 10:30 – Pomáhat lidem v nouzi (10 minut)

3 – Neděle 18:30 – Pomáhat lidem v nouzi (13 minut)