Materiály pro kněze

Průvodce kněžské modlitby a služby. Knížečka je již vyprodána a tak ji autor dal k dispozici v elektronické podobě. Pruvodce-knezske-modlitby-a-sluzby.pdf

Pomůcka ke sledování aktuálního stavu financí farnosti. Ve formátu Microsoft Excel. sledovani-stavu-financi.xls/a>

Pokyny, jak má vypadat plakátek, sepsané pro farnost Přerov. Jak-ma-vypadat-plakatek.pdf

Obřad žehnání tříkrálovým koledníkům upravený pro použití na závěr mše svaté. zehnani-koledniku-pri-msi.pdf

Modlitby žehnání školních tašek, kteoru používáme na začátku školního roku. Zehnani-skolnich-tasek.pdf

Materiály přípravy na první svaté přijímání, jak je řadu let děláme v Přerově. prijimani-prerov.zip