Význam kostela a farnosti

Kázání: Výročí posvěcení kostela, Ez 47,1-2.8-9.12, 1 Kor 3,9c-11.16-17, Lk 19,1-10 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (12 minut)

2 – 7:30 – Význam kostela a farnosti (14 minut)

2 – 8:45 – Význam kostela a farnosti (13 minut)