Všechny národy se budou klanět

Kázání: 1. neděle adventní, cyklus A, Iz 2,1-5, Řím 13,11-14, Mt 24,37-44 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (11 minut)

2 – 9:00 – Všechny národy se budou klanět (15 minut)

3 – 10:30 – Všechny národy se budou klanět (8 minut)

4 – 10:30 – Pro děti: Svědomí je pes (3 minuty)

5 – 10:30 – Pro děti: Správně využívat čas (5 minut)

6 – 18:30 – Všechny národy se budou klanět (11 minut)