Víru projevme skutky pomoci uprchlíkům

Kázání: 24. neděle v mezidobí, cyklus B, Iz 50,5-9a, Jak 2,14-18, Mk 8,27-35 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – 7:30 – Víru projevme skutky pomoci uprchlíkům (17 minut)

3 – 8:45 – Víru projevme skutky pomoci uprchlíkům (14 minut)

4 – 10:30 – Víru projevme skutky pomoci uprchlíkům (10 minut)

5 – 10:30 – Pro děti: Důvěřujme Božím plánům (6 minut)