Věřit způsobem, který proměňuje náš život

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Sk 10,34a.37-43, Kol 3,1-4, Jan 20,1-9, Lk 24,13-35 (nahrávky)

1 – 9:00 – Věřit způsobem, který proměňuje náš život (15 minut)

2 – 10:30 – Věřit způsobem, který proměňuje náš život (15 minut)

3 – 18:30 – Nevěří, přestože vše vědí (12 minut)