Velký dar jsme dostali

Kázání: Druhá neděle po Narození Páně, Sir 24,1-4.12-16, Ef 1,3-6.15-18, Jan 1,1-18 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – Neděle 7:30 – Velký dar jsme dostali (15 minut)

3 – Neděle 8:45 – Velký dar jsme dostali (13 minut)