Velikonoční triduum 2016

Kázání: Zelený čtvrtek, mše na památku Večeře Páně, Jan 13,1-15, To nejpodstatnější je nepopsatelné (nahrávka, 17 minut)

Křížová cesta na Velký pátek odpoledne, Nejlepší je teprve před námi (nahrávka, 64 minut)

Kázání: Velkopáteční obřady, Kéž cítíme bolest, vděčnost a štěstí (nahrávka, 15 minut)

Kázání: Velikonoční vigilie, Osmého dne tvoří Bůh nové lidi (nahrávka, 22 minut)