Věčné je důležitější než přítomné

Kázání: 28. neděle v mezidobí, cyklus B, Mdr 7,7-11, Žid 4,12-13, Mk 10,17-30 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – 7:30 – Věčné je důležitější než přítomné (13 minut)

2 – 8:45 – Věčné je důležitější než přítomné (11 minut)