Udržet si důvěru v dobré úmysly druhého

Kázání: 2. neděle postní, cyklus B, Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18, Řím 8,31b-34, Mk 9,2-10 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (11 minut)

2 – 9:00 – Čtení nás připravují na Kalvárii (13 minut)

3 – 10:30 – Udržet si důvěru v dobré úmysly druhého (11 minut)

4 – 18:30 – Udržet si důvěru v dobré úmysly druhého (13 minut)