Syndrom vyhoření u kněží

Autor: Jana Řezbová

Vedoucí práce: Ing. Dr. Alois Křišťan, Th.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra praktické teologie

Diplomová práce, Magisterské studium teologie, Obor: Učitelství náboženství a etiky

Praha 2007

Text práce je v přiloženém souboru. Do textu jsem pouze nahlédl a zatím nečetl. Téma je to jistě důležité a tak dávám k dispozici pro kněze.

 
syndrom vyhořeí u kněží.pdf