Slyší, ale nerozumí a neuvěří

Kázání: 15. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 55,10-11, Řím 8,18-23, Mt 13,1-23 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – Neděle 9:00 – Slyší, ale nerozumí a neuvěří (14 minut)

2 – Neděle 10:30 – Slyší, ale nerozumí a neuvěří (16 minut)