Setkání pro evangelizaci 9

Deváté setkání ve čtvrtek 16. dubna 2015 začalo adorací v kostele a pokračovalo setkáním na faře.

Tématem byla pátá kapitola z knihy Vytváření evangelizující farnosti (Creating Evangelizing Parish, ISBN: 978-08091-3387-1) s názvem: Spiritualita katolického evangelizátora.

Text a nahrávka přednášky (24 minut) jsou zde ke stažení, také adorační modlitba na text Jan 1,35-39 (25 minut).

Příští setkání bude ve čtvrtek 14. května 2015 v 19:30 na faře v Přerově, předtím bude v 18:30 mše svatá v kostele sv. Vavřince.

Všichni jsou zváni.

Devate-setkani-pro-evangelizaci.pdf