Setkání pro evangelizaci 7

Sedmé setkání v pondělí 9. února 2015 začalo adorací v kostele a pokračovalo setkáním na faře, kde se nás sešlo asi 13.

Tématem byla třetí kapitola z knihy Vytváření evangelizující farnosti (Creating Evangelizing Parish, ISBN: 978-08091-3387-1) na téma Katolická evangelizace.

Materiály a nahrávky jsou zde ke stažení.

Příští setkání bude ve středu 11. března 2015.

Začneme v 18:00 mší svatou v kostele sv. Vavřince a pak bude setkání na faře.

Všichni jsou zváni.

Sedme-setkani-pro-evangelizaci.pdf