Setkání pro evangelizaci 5

Páté setkání v pondělí 8. prosince 2014 začalo mší svatou v kostele, nahrávka kázání je zde: https://www.pavelhofirek.cz/node/374

Pak setkání pokračovalo na faře, kde se nás sešlo 13.

Tématem byla první kapitola z knihy Vytváření evangelizující farnosti (Creating Evangelizing Parish, ISBN: 978-08091-3387-1).

Materiály a nahrávka přednášky jsou zde ke stažení.

V diskuzi zaznělo:

1. Dotvořit plakátek a výzvu ke sdílení zkušeností s Bohem, aby se mohla v lednu objevit v časopise a na nástěnkách.

2. Bylo by užitečné zveřejnit přehled společenství ve farnosti, do kterých je možné se zapojit.

3. Podpořit vznik nových společenství.

Příští setkání bude ve čtvrtek 15. ledna 2015.

Začneme v 17:00 adorací v kostele sv. Vavřince a pak bude setkání na faře.

Všichni jsou zváni.

Pate-setkani-pro-evangelizaci.pdf