Setkání pro evangelizaci 1

Téma: Základní pohled na evangelizaci a službu

Na prvním setkání ve čtvrtek 11. září 2014 se nás sešlo na faře 17, předtím na adoraci nás bylo ještě o něco víc. Adorační zamyšlení bylo na téma Zázračné nasycení. Na faře jsem krátce probral evangeliní texty, které nám ukazují, že máme hlásat evangelium a služit druhým ze tří důvodů: Kvůli Bohu, kvůli bližním a kvůli sobě. Obě nahrávky jsou dole ke stažení a také arch s biblickými odkazy, z kterého jsme stihli probrat jen první stranu. Pak jsme se představili a řekli, co koho na setkání přivedlo.

Příští setkání bude ve středu 1. října 2014. Začneme v 18:30 slavením mše svaté za růst hlásání evangelia a rozvoj služby v naší farnosti. Pak budeme pokračovat v sále na faře. K modlitbě a setkání jsou všichni zváni.

Setkání pro evangelizaci 1.pdf