Přítomný život poměřujme podle duchovního světa

Kázání: 21. neděle v mezidobí, cyklus B, Joz 24,1-2a.15-17.18b, Ef 5,21-32, Jan 6,60-69 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (12 minut)

2 – 9:00 – Přítomný život poměřujme podle duchovního světa (13 minut)

3 – 10:30 – Přítomný život poměřujme podle duchovního světa  (10 minut)

4 – 10:30 – Slovo před závěrčným požehnáním (3 minut)

5 – 18:30 – Přítomný život poměřujme podle duchovního světa  (13 minut)

10:30 – Kázání pro děti o důležitosti zbytečných věcí  (7 minut)