Pozvání ke stolu je darování života

Kázání: 3. velikonoční neděle, cyklus B, Sk 3,13-15.17-19, 1 Jan 2,1-5a, Lk 24,35-48 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (9 minut)

2 – 9:00 – Pozvání ke stolu je darování života (14 minut)

3 – 10:30 – Pozvání ke stolu je darování života (13 minut)

4 – 10:30 – Pro děti: Modlitba před jídlem (6 minut)

5 – 10:30 – Poznámka: Připravovat se na neděli (2 minuty)

6 – 18:30 – Pozvání ke stolu je darování života (11 minut)