Povolání k životu včetně sexuality

Kázání: 2. neděle v mezidobí, cyklus B, 1 Sam 3,3b-10.19, 1 Kor 6,13c-15a.17-20, Jan 1,35-42 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (12 minut)

2 – 9:00 – Povolání k životu včetně sexuality (19 minut)

3 – 10:30 – Povolání k životu včetně sexuality (12 minut)

4 – 18:30 – Povolání k životu včetně sexuality (16 minut)