Poslání svědčit o Kristu

Kázání: 5. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 58,7-10, 1 Kor 2,1-5, Mt 5,13-16 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako úvod do čtení (10 minut)

2 – Neděle 9:00 – Poslání svědčit o Kristu (19 minut)

3 – Neděle 10:30 – Poslání svědčit o Kristu  (10 minut)

4 – Neděle 18:30 – Poslání svědčit o Kristu (14 minut)