Pokušení hodnotit druhé i sebe podle vnějších věcí

Kázání: 22. neděle v mezidobí, cyklus B, Dt 4,1-2.6-8, Jak 1,14-18.21b-22.27, Mk 7,1-8.14-15.21-23 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – 8:45 – Pokušení hodnotit druhé i sebe podle vnějších věcí (13 minut)

3 – 18:30 – Pokušení hodnotit druhé i sebe podle vnějších věcí (11 minut)