Plameny nad hlavami apoštolů

Kázání: Slavnost Seslání Ducha svatého, Sk 2,1-11 (nahrávky)

1 – 9:00 – Plameny nad hlavami apoštolů (15 minut)

2 – 10:30 – Plameny nad hlavami apoštolů (8 minut)

3 – 10:30 – Poznámka před závěrčným požehnáním (2 minuty)

4 – 18:30 – Plameny nad hlavami apoštolů (11 minut)