Obnova manželských slibů

Kázání: Svátek Svaté rodiny, cyklus A, Sir 3,3-7.14-17a, Kol 3,12-21, Mt 2,13-15.19-23 (nahrávky)

1 – Spíše jako komentář ke čtením (nahrávka 14 minut)

2 – Obnova manželských slibů (nahrávka 22 minut)

3 – Obnova manželských slibů (nahrávka 20 minut)

4 – Pro děti: Svatá rodina (nahrávka 4 minuty)

5 – Obnova manželských slibů (nahrávka 20 minut)