Nezřízený sexuální život

Kázání: 2. neděle v mezidobí, cyklus B, 1 Kor 6,13c-15a.17-20 (nahrávky)

001 – 10 minut – Spíše jako komentář ke čtením

002 – 18 minut – Nezřízený sexuální život

003 – 14 minut – Nezřízený sexuální život

004 – 14 minut – Nezřízený sexuální život

005 – 5 minut – Pro děti: Proč Ježíš nesáňkoval