Nestačí být dobrým služebníkem

Kázání: 2. neděle v mezidobí, cyklus A, Iz 49,3.5-6, 1 Kor 1,1-3, Jan 1,29-34 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – 9:00 – Nestačí být dobrým služebníkem (13 minut)

3 – 10:30 – Nestačí být dobrým služebníkem (10 minut)

4 – 10:30 – Pro děti: Znamení Boží přítomnosti (8 minut)

5 – 18:30 – Nestačí být dobrým služebníkem (13 minut)