Nelpět tolik na svých plánech a očekáváních

Kázání: 15. neděle v mezidobí, cyklus B, Am 7,12-15, Ef 1,3-14, Mk 6,7-13 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtení (11 minut)

2 – 10:30 – Nelpět tolik na svých plánech a očekáváních (9 minut)

3 – 10:30 – Kázání pro děti: Dělat, co chtějí druzí (4 minut)