Nekřesťanská moudrost

Na internetu je možné najít spoustu informací, rozhovorů a přednášek, zvláště v angličtině. Špatných, průměrných i dobrých či velmi dobrých. Některé z nich bych zařadil mezi “nekřesťanskou moudrost”. Tím myslím dobré a inspirativní myšlenky lidí, kteří nejsou křesťany, ale přesto nám mohou mnoho zajímavého říct. Přitom si musíme zachovat určitou ostražitost, protože ne všechno je v souladu s naší vírou a morálkou. Ale zároveň dokáží říct věci, které jako věřící známe, v nových souvislostech či jazykem současné doby, a tím nás ujistit, že naše tradiční hodnoty jsou platné a aktuální i dnes. Mám dojem, že po desetiletích, kdy se západní společnost vzdalovala křesťanství, teď někteří nekřesťané objevují moudrost křesťanských zásad či jinou cestou dochází ke stejným či podobným závěrům, jaké nabízí křesťanská víra. Stále je to samozřejmě nesrovnatelné s plností moudrosti, kterou nám nabízí Bůh a učení církve. Jenže pro současný svět je bohužel často církevní řeč a autorita církve nepřijatelná, takže lidé nedokáží čerpat z pokladů křesťanské moudrosti a snadněji chápu a přijímají křesťanské hodnoty formulované, zdůvodněné a předkládané lidmi necírkevními. Pro nás je to potvrzení naší víry a také nám to pomáhá najít formulace a argumenty, které odpovídají současné době. Pár takových odkazů najdete pod štítkem “Nekřesťanská moudrost”. Nemohu zaručit, že vše, co na těch odkazech najdete, je v pořádku a správně. Spíš z principu určitě něco bude i v rozporu s křesťanstvím. Ale přesto si myslím, že zde můžeme najít spoustu inspirace a pravé lidské moudrosti.