Naslouchat Božímu slovu

Kázání: 3. neděle v mezidobí, cyklus C, Neh 8,2-4a.5-6.8-10, 1 Kor 12,12-30, Lk 1,1-4;4,14-21 (nahrávky)

1 – 18:30 – Kázání: Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – 9:00 – Kázání: Naslouchat Božímu slovu (15 minut)

3 – 10:30 – Kázání: Naslouchat Božímu slovu (9 minut)

4 – 10:30 – Kázání pro děti: Ježíš říká nové věci (5 minut)

5 – 10:30 – Poznámka: Omalovánky (1 minuta)

6 – 18:30 – Kázání: Naslouchat Božímu slovu (13 minut)