Modlitba za dobrou smrt

Svatý Josefe, patrone šťastné smrti!

Vím, že také já zemřu. Není snadné si to připustit. A je těžké brát to zcela vážně. Zemřu, chvíle mé smrti se blíží. Vím to, a proto Tě prosím o přímluvu.

Stůj při mně v hodině mé smrti. Kéž také já mám to štěstí umírat v blízkosti Ježíše a Marie. Kéž také já mohu umírat s vědomím, že jsem správně naplnil čas svého života. Kéž také já skrze smrt vstoupím do království svatých.

Bože, prosím, aby mne smrt nezastihla nepřipraveného. Chraň mne od náhlé smrti a dej, abych se mohl na smrt připravit a uzavřít vše důležité. Kéž se stihnu vyzpovídat a umírám posílen svátostí nemocných a darem Eucharistie. Kéž umírám s čistým svědomím, s modlitbou na rtech a pokojem v srdci.

Prosím také za své blízké, aby pro ně má smrt nebyla zármutkem a bolestí. Naopak kéž se posílí jejich víra ve vzkříšení a upevní poznání, že naším pravým domovem je nebe.

Ježíši, Tobě odevzdávám svou duši, svůj život. S vírou v Boží milosrdenství prosím o odpuštění všech mých hříchů a odpuštění všeho, co jsem neudělal. Zapomeň na mé nedostatky, slabosti a ubohost mé lásky. Prosím, přijmi mne do nebe.

Kéž se tam setkám se všemi svými blízkými. Kéž naše vzájemná láska smrtí nekončí, ale v Tvém království se stane láskou dokonalou.

Bože, kéž mne přemýšlení nad mojí smrtí vede ke správnému prožívání přítomného života. Naplno, v každé chvíli, vytrvalostí a moudrostí žít v lásce s druhými a v lásce k Tobě.

Pane, kéž chvíle mé smrti je radostným spočinutím v náruči Tvého milosrdenství! Amen.

modlitba_tisk_A6naA4.pdf
modlitba_tisk_A5naA4.pdf
modlitba_tisk_A6.pdf
modlitba_tisk_A5.pdf
modlitba_tisk_A4.pdf

Odkaz na tuto stránku: https://pavelhofirek.cz/novy/modlitba-2/

Viz také: https://www.farnostprerov.cz/node/5741