Mluvme o tom světle, které poznáváme

Kázání: 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, Lk 2,22-40 (nahrávky)

1 – 8:00 – Mluvme o tom světle, které poznáváme (15 minut)

2 – 18:00 – Dětem k přípravě na přijímání (6 minut)

3 – 18:00 – Mluvme o tom světle, které poznáváme (8 minut)

4 – 18:00 – Poznámka před požehnáním (1 minuta)