Mít nadhled díky vědomí toho nejdůležitějšího

Kázání: 3. neděle v mezidobí, cyklus B, Jon 3,1-5.10, 1 Kor 7,29-31, Mk 1,14-20 (nahrávky)

001 – 13 minut – Spíše jako komentář ke čtením

002 – 11 minut – Mít nadhled díky vědomí toho nejdůležitějšího

003 – 13 minut – Mít nadhled díky vědomí toho nejdůležitějšího