Milovat svobodně a “bez důvodu”

Kázání: 27. neděle v mezidobí, cyklus B, Gn 2,18-24, Žid 2,9-11, Mk 10,2-16 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – 9:00 – Milovat svobodně a “bez důvodu” (17 minut)

2 – 10:30 – Milovat svobodně a “bez důvodu” (9 minut)

3 – 10:30 – Láska bolí, ale jinak (7 minut)