Lítost je důležitá kvůli budoucnosti

Kázání: 11. neděle v liturgickém mezidobí, cyklus C, 2 Sam 12,7-10.13, Gal 2,16.19-21, Lk 7,36 – 8,3 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – 10:30 – Lítost je důležitá kvůli budoucnosti (16 minut)

3 – 10:30 – Pro děti: Nemluvit škaredě o druhých (5 minut)

4 – 18:30 – Lítost je důležitá kvůli budoucnosti (12 minut)