Láska nestačí

Kázání: 2. neděle adventní, cyklus C, Bar 5,1-9, Flp 1,4-6.8-11, Lk 3,1-6 (nahrávky)

1 – 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (8 minut)

2 – 9:00 – Láska nestačí (16 minut)

3 – 10:30 – Láska nestačí (10 minut)

4 – 10:30 – Kázání pro děti: Bible je učebnicí pro život (5 minut)

5 – 18:30 – Láska nestačí (11 minut)