Květná neděle nás uvádí do Tridua

Kázání: Květná neděle, cyklus C, Lk 19,28-40, Iz 50,4-7, Flp 2,6-11, Lk 22,14-23,56 (nahrávky)

1 – 18:30 – Květná neděle nás uvádí do Tridua (7 minut)

2 – 9:00 – Květná neděle nás uvádí do Tridua (9 minut)

3 – 10:30 – Květná neděle nás uvádí do Tridua (6 minut)

4 – 18:30 – Květná neděle nás uvádí do Tridua (6 minut)