Kříž je znamením víry

Kázání: 14. 9. Svátek Povýšení svatého Kříže, Nm 21,4b-9, Flp 2,6-11, Jan 3,13-17 (nahrávky)

1 – Sobota 18:30 – Spíše jako komentář ke čtením (10 minut)

2 – Neděle 9:00 – Kříž je znamením víry (14 minut)

3 – Neděle 10:30 – Kříž je znamením víry (9 minut)

4 – Neděle 18:30 – Kříž je znamením víry (10 minut)